همه چیز درباره ازدواج بین المللی در ترکیه | شرکا شایان

سئوالات  متداول در ثبت ازدواج ايرانيان خارج از كشور-•

     ازدواج بين المللى چيست -•

به دليل مهاجرت هاى بيش ازاندازه اى كه بعد ازجنگ جهانى دوم در اروپا صورت گرفت و ازدواجهاى بين زوجين از مليت هاى كشورهاى مختلف جهان كه صورت مى گرفت

به منظور يك پارچه نمودن سندهاى ازدواج مقدماتى برنامه ريزى و فراهم امدتااسناد ازدواج ثبت شده در دفترخانه هاى رسمى كشورهاى مختلف براساس حقوق مدنى و به استناد وضعيت اجتماعى زوجين در نظر گرفته شود و ثبت گردد و در ان حساسيتى به دين و مذهب و قوميت و نژاد و ديگر تفاوتهاى فردى اشخاص نداشته و اشاره اى نشود لذا اين سند ازدواج، اعتبار جهانى داشته و از طرف اكثريت كشورهاى جهان پذيرفته شده است 

 در بين كشورهاى مسلمان كشورهاى تركيه و تونس ازدواج بين المللى راپذيرفته اند واين سند ازدواج نياز به ترجمه ندارد و علاوه بر زبان تركى به چندين زبان زنده دنيا در يك جلد نوشته شده و قابل ارائه در تمام كشورهاى دنيا مى باشد 

كاربرد سند ازدواج بين المللى-EvLILIK CUZDANI-• 

فرد ايرانى مقيم داخل پس از ازدواج در تركيه بافرد ايرانى مقيم در كشور خارجى مى تواند باارائه سند ازدواج بين المللى به سفارت خانه كشور موردنظر به منظور پيوستن به همسر خود و نسبت به اخذ ويزا و نهايتا اقامت از ان كشور اقدام نمايد      

سند ازدواج 

ازدواج بين المللى و ازدواج رسمى ؟ -   باداشتن  سند ازدواج بين المللى ازدواج زوجين درايران چگونه رسميت  پيدا مى كند، براى اين موضوع بايد پس از اتمام و ثبت ازدواج بين المللى زوجين كه بر اساس حقوق مدنى و بين الملل زن و شوهر حساب مى شوند مى توانند درصورت تمايل به كنسولگرى ايران در تركيه مراجعه نموده و از طريق رايزنى فرهنگى كنسولگرى ايران مراتب عقد باتوجه  به شرايط زوجين طبق ضوابط  درشناسنامه هاى انها نيز ثبت گردد                                                        

 

  درچه كشورهايى ازدواج بين المللى صورت مى گيرد-• 

كشورهاى اروپايى وامريكا واسترالياوبعضى كشورهاى متفرقه و شناخته شده دردنيا وكشور هاى تركيه و تونس ازبين كشورهاى مسلمان ازدواج در انها بر اساس  حقوق بين الملل ثبت مى گردد 

ثبت ازدواج در استانبول يا انكارا -•

از نظر ادارى تفاوت چندانى در كار نيست و امكان ثبت ازدواج بين المللى  در هر دو شهر براى موسسه فراهم است و برنامه ريزى مى شود ولى با توجه به اينكه اكثريت مراجعه كنندگان ما شهر استانبول را انتخاب مى كنند و دفتر استانبول موسسه اورين در نزديكى كنسولگرى ايران و نمايندگى وزارت امور خارجه تركيه مى باشد و امكان پى گيرى بيشترى داريم وبا هماهنگى اداره جات ديگر مرتبط با موضوع ، پروسه ثبت ازدواج بين المللى را در مدت زمان كوتاهترى انجام مى دهيم بنابراين ما ابتدا شهر استانبول را توصيه مى كنيم ودر مدت انجام مراحل ثبت ازدواج مى توانيد از زيبايى هاى شهر استانبول لذت ببريد 


مدارك ثبت ازدواج از ايران تهيه مى شود يا تركيه

مدارك ازدواج براى عده اى از ايران وعده ديگر از تركيه تهيه مى شود زيرا شرايط افراد نسبت به هم متفاوت است البته ياد اورى مى شود اداره جات تركيه  به مداركى كه در داخل تركيه تهيه مى شود بيشتر اعتماد مى كنند ولى بعضا امكان تهيه ان در داخل تركيه مقدور نمى باشد كه در اينصورت مدارك تهيه شده در داخل ايران بايد ازطريق وزارت امورخارجه رديابى شود دراين خصوص جهت مشاوره مى توانيداز موسسه اورين كمك بگيريد

مدارك ناقص چگونه قابل حل است

مدارك ناقص ويا مداركى كه طبق خواسته اداره جات تركيه اماده نشده باشد رد مى شود وبايد ان را طبق خواسته و نكته نظرات اداره جات تركيه مهيا كنيد ناگفته نماند تركيه كشور قانونمندى است ومجريان دواير فقط در چارچوب مشخص نسبت به پرونده شما اقدام خواهند كرد وهر ادعايى از طرف شخص يا موسسه اى براى حل مشكل شما نمى تواند صحت داشته باشد مگر اينكه رفع نواقص مدارك شما راه حل قانونى داشته باشد كه دراينصورت موارد خود را به ما منتقل كنيد تا راه حل مناسبى براى ان در نظر گرفته شود 

 

بيمارستان دولتى و ازمايشگاه

براى انجام معاينات پزشكى بيمارستان هاى خصوصى ازپذيرفتن زوجين خوددارى مى كنند لذا بايستى زوجين براى معاينات پزشكى كه شامل ازمايش خون وراديوگرافى ريه مى باشدو به منظور نداشتن بيماريهاى مرتبط باازدواج به بيمارستان هاى دولتى مراجعه نمايند كه معمولا از زوجين مداركى مانند كارت اقامت يا شماره اى كه مخصوص خارجى هاى مقيم تركيه است وياكد اقتصادى خواسته مى شود كه دراينصورت مى توانندازطريق موسسات خيريه مبارزه با بيماريهاى تالاسمى براى ازمايشات مورد نظراستفاده كنند  

 

مدت زمان انجام مراحل ثبت ازدواج بين المللی 

باتوجه به اينكه  ثبت ازدواج بين المللى طى مراحل ادارى و كارى اقدام مى گردد وبعضى از مراحل ازطريق هماهنگی قبلى صورت مى گيردانجام پروسه   زمان طولانى مى برد ولى اگر ثبت ازدواج از طريق موسسه اشنا به امور و با تجربه انجام پذيرد در زمان كوتاهترى مى توانيد ان را برنامه ريزى و به اتمام برسانيد و ما توصيه مى كنيم كه جهت ثبت ازدواج به منظور دورى ازافزايش هزينه ثبت ازدواج در تركيه ، كه بيشتر توام با سردرگمى مى باشد، با صلاحديد خودتان با يكى از مو سسات حقوقى كه در اين زمينه فعاليت مى كنند هماهنگ شويد موسسه ما با مراجعه كنندگان خود قرارداد مى بندد وان را در كمترين زمان ممكن باتوجه به شرايط مراجعه كنندگان برنامه ريزى وبه پايان مى رساند 

به منظور هماهنگى واطمينان كامل متقاضيان و نداشتن استرس اجراى پروسه ازدواج در تركيه دفتر تهران موسسه اورين با هماهنگى دفتر استانبول نسبت به مشاوره واخذ مدارك وعقد قرارداد با شما اقدام مى نمايد شما مى توانيد به آدرس دفتر موسسه مراجعه و ضمن مشاوره و ارائه مدارك و تنظيم قرارداد اجراى پروسه را شروع كنيد تا ازطريق دفتر استانبول شرايط و مدارك شما به رويت اداره جات مرتبط با موضوع در تركيه رسيده و هماهنگى هاى مقدماتى فراهم شود وشما مى توانيد نسبت به برنامه ريزى مسافرتى مطمئن  اقدام نماييد قطعا حضور خود زوجين ضرورت دارد و  اجراى كار با حضور شما صورت مى پذيرد  همچنين بنا به درخواست متقاضيان ، موسسه اورين خدمات مسافرتى ازقبيل تهيه بليط و رزرو هتل و ديگر خدمات مراسم را نيز به عهده مى گيرد

   

ازدواج تبعه ايرانى باتبعه تركيه


براساس نظام حقوق بين الملل  كه در اكثر كشورهاى مختلف پذيرفته شده در صورت ازدواج با تبعه يك كشور ديگر  جهت اخذ تابعيت كشور همسر مى توان اقدام نمود . كشور تركيه نيز  اين قانون را پذيرفته  و به ان عمل مى كند.بنابراين اگر يك فرد ايرانى با يك فرد تركيه اى ثبت ازدواج در تركيه نمايد مى تواند جهت اخذ تابعيت اقدام نمايد ياداورى مى شود در حقوق كشور ايران نيز به اين موضوع اشاره شده است در بند ٦ ازماده ٩٧٦ قانون مدنى قيد شده هر زن تابعه خارجى كه با مرد ايرانى ازدواج كند به تابعيت ايرانى  در امده و گذرنامه ايران را دريافت مى كند. در صورتیکه ازدواج مرد خارجى با زن ايرانى  اجبارى در  اخذ تابعيت نمى باشد دربعضى كشورها نظير ايران اثار حقوقى جهت اخذ تابعيت با كشورهاى ديگر متفاوت بوده وتابع قوانین خود می باشد .اما در ازدواج در تركيه درمورد مرد ويا زن تركيه اى با فرد خارج از کشور قطعا در صورت تمایل ودرخواست کتبی وتشکیل پرونده منتهى به اخذ تابعيت مى شود البته با درنظر گرفتن اينكه موضوع بايد شكل قانونى وصحيح حقوقى شكل بگيرد ، و تا شما پرونده اى ارائه ندهيد تابعيت به شما ارائه نمى گردد

 

ازدواج مرد ايرانى با زن خارجى

اگر مرد ايرانى با يك زن خارجى قصد ازدواج داشته باشد بر اساس حقوق كشور ايران در اين صورت  باستناد ماده  قانون مدنى زن خارجى  به تبعیت ایران در امده و يك ايرانى محسوب شده يعنى پاسپورت ايرانى دريافت مينمايد از آنجايی که اجرای ثبت ازدواج اتباع جمهوری اسلامی ایران با اتباع خارجی در داخل کشور به چند ماه زمان نياز مى باشد و تا به نتیجه رسیدن موضوع ثبت ازدواج، به اقامت چند ماهه جهت پیگیری موضوع نیازمى باشد؛  کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور که برای اقامت کوتاه مدت به ایران سفرفر می كنند،   چنانكه قصد ثبت ازدواج  با همسر خارجی را در داخل کشور  داشته و فرصت اقامت کافی را ندارند میتوانند قبلا در نمایندگیهای سیاسی و یا کنسولگری های محل اقامت خوددر خارج از کشور، اقدام به ثبت ازدواج نموده و سپس به ایران سفر كنند؛  

 

 ازدواج زن ايرانى با مرد خارجى 

اگر زن ايرانى با مرد خارجى قصد ازدواج داشته باشد مرد خارجى مجبوربه دريافت تابعيت نمى باشد مگر انكه خود  تصميم به تابعيت را داشته باشد، در اين خصوص هم در داخل كشور مستلزم اقامت چند ماهه و پيگيرى امور تا به نتيجه رسیدن مراحل ثبت الزامى مى باشد در اینصورت نیز زوجین می توانند از طریق کنسولگریهای ایران در خارج از کشور اقدام به ثبت ازدواج نمایند 

 

ازدواج در تركيه |قوانين

 ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور تابع کدام قانون است؟ 

 

ايا مرد ايرانى متاهل ، در تركيه مى تواند ازدواج مجدد نمايد؟

 

جواب : خير  -  يكى از مدارك لازم براى ثبت ازدواج در تركيه ارائه برگ تجرد مى باشد ودر حقوق بين الملل فرد متاهل امكان ازدواج مجدد ندارد

 

ثبت ازدواج ايرانيان خارج از كشور تابع قوانین كدام كشور است؟

 

 ايرانيان خارج ازكشور از نظر موضوعيت ثبت ازدواج تابع قوانين جمهورى اسلامى مى باشند ولى از نظر چگونگى وتشريفات تنظيم سند تابع قوانين كشور محل تنظيم سند برنامه ريزى مى گردد

 

بطور مثال فرد ايرانى مقيم خارج از كشور نيازمند دريافت برگه تجرد از كنسولگرى جمهورى اسلامى ايران در كشور محل اقامت و ارائه ان به دفاتر ثبت ازدواج در ان كشور مى باشد و برگه تجرد به فرد ايرانى درصورتى داده مى شود كه طبق قوانين ايران فرد متقاضى داراى شرايط زير باشد

 

فرد بايد مجرد باشد ودر صورتى كه سابقه تأهل داشته باشند بايد سند ثبت طلاق ارائه نمايند   

 

فرد متقاضى بايد هيجده سال تمام را داشته باشد 

 

 براى خانم هايى كه براى اولين بار ازدواج مى نمايند رضايت نامه محضرى پدر ويا همراه بودن پدر جهت امضا فرم مربوطه 

 

برگه تجرد از كجا دريافت مى شود ؟

 

اداره كل امور هويتى ايرانيان خارج از كشور

 

اداره ثبت احوال محل سكونت خود

 

كنسولگرى جمهورى اسلامى ايران در كشور خارجى محل اقامت

برگه تجرد براى افراد ايرانى مقيم در خارج از كشور از كنسولگرى ها راحتترين مسير است ولى با  توجه به مندرجات شناسنامه گاهى دريافت ان  از داخل كشور ضرورت پيدا مى كند و موضوعيت مسئله بستگى به احوال شخصيه افراد دارد

 

 ايا دو فرد ايرانى در خارج از كشور براى ثبت ازدواج مى توانند به دفاتر ثبت ازدواج ان كشور مراجعه وثبت ازدواج بين المللى نمايند؟

 

  براى اجراى ثبت ازدواج بين المللى زوجين مى توانند به دفاتر ثبت ازدواج در كشور خارجى مراجعه كرده وبا توجه به مدارك مثبته نسبت به اجراى ان اقدام نمايند واز نظر قانونى منعى ندارد 

 

ازدواج دو فرد ايرانى ويا يك فرد ايرانى با يك فرد خارجى كه قبلا ازدواج بين المللى نموده اند و تاكنون به كنسولگرى ايران در ان كشور مراجعه نكرده اند مى توانند انرا در داخل كشور برسميت برسانند

بلى افرادى كه قبلا ازدواج بين المللى نموده اند مى توانند در داخل كشور با مراجعه به اداره جات مربوطه و دادگسترى وارائه مدارك دال بر زن وشوهر بودن زوجين و گرفتن  رأى دادگاه ازدواج خود را رسمى كنند و در شناسنامه هايشان  ازدواج را به ثبت برسانند در اين صورت  مهريه و ديگر موضوعات مانند ارث و غيره تابع قوانين كشور خواهد بود 

 

 

مدارك لازم جهت ثبت ازدواج بين المللى چيست؟

مدارك هر يك از زوجين براى ثبت ازدواج

١- پاسپورت

٢- شناسنامه ويا برگه تولد

٣- كارت ملى

٤- رضايت نامه پدر براى خانم هاى ايرانى كه سابقه تأهل ندارند

٥- طلاق نامه براى كسانى كه سابقه تأهل دارند

٦- برگه تجرد

٧- عكس رسمى ٨ قطعه

٨- مترجم رسمى

 ٩- دونفر شاهد

١٠- نتايج ازمايشات پزشكى

١١- ترجمه مدارك

١٢- تاييديه مدارك خواسته شده از كشورهاى مبدأ و در تركيه 

تماس با ما

بخش املاک    : 05392477858

بخش  تحصیلی  : 05364675307

بخش بازرگانی   : 05319596123

بخش ترجمه      : 05316958794

کانال رسمی تلگرام : @shayaninternational

نشانی ما : استانبول ، بیلیک دوزو محله

شجمهوریتخیابان ناظم حیکمت ساختمان

آلتین تاش اوکوتان پارک پلاک ٨۹ طبقه ۱۱

واحد ۶۷

ارتباط با ما

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı

altın taş Okutan park binası  no :  89 

 kat 11  daire 67 Beylikdüzü istanbul

call.+90 5392477858

call.+90 5364675309

info@shayaninternational.com

شرکت شایان

شرکت  خدمات مهاجرتی شایان با مجوز رسمی و مدیریت توانمند که خود مترجم رسمی دادگستری و چندین محضر در استانبول است در نظر دارد که با دادن مشاوره های حقوقی در امر تجارت و انجام امور اقامتی و مهاجرتی و نیز خرید ملک و کارشناسی ملک شما از ادارات مربوطه شما را همراهی کرده  و در تمامی مراحل قانونی توسط مترجمان رسمی و وکلای حقوقی تا تحقق بخشیدن هدف شما عزیزان به صورت مرحله به مرحله در کنار شما دوستان باشد.

هر روز با اخبار و اطلاعات مفید ترکیه با ما در کانال تلگرام همراه باشید