مقاطع آموزشی

۱- مقطع کارشناسی

مقطع لیسانس حد اقل چهار سال طول می کشد. رشته های دنداپزشکی و دامپزشکی ۶ سال و داروسازی ۶ سال بطول می انجامند . در داروسازی، مدرک حرفه ای دکتری به فارغ التحصیلان اعطا می شود. در دانشگاهها که تمام کلاسها به زبان انگلیس می باشد ، یک سال به دروس آمادگی اختصاص داده می شود در رشته های فنی ، بعد ازچهار سال

تحصیل مدرک مهندسی توسط دانشگاهها یا مؤسسات عالی ارائه می شود.

۲- مقطع کارشناسی ارشد
مدرک فوق لیسانس درترکیه ، مدرک تخصصی ورود به مقطع فوق لیسانس از طریق گذراندن آزمون میباشد. تحصیلات این دوره دو سال طول می کشد . دروس ارائه شده در سال اول از طریق آزمون مورد ارزیابی قرار می گیرند در حالیکه سال دوم به آماده سازی پایان نامه اختصاص دارد .مدرک تخصصی مربوط به رشته های کشاورزی ، داروسازی و علوم دامپروری دو سال بعد از مدرک لیسانس اعطا می شود .

۳- مقطع دکتری
داوطلبان باید با در دست داشتن مدرک فوق لیسانس برای امتحان دکتری آماده باشند.
این مدرک بعد از دو سال تحصیل و همراه با ارائه یک پایان نامه اعطا می شود . مدرک تخصصی در رشته پزشکی برای تأیید مهارت و تخصصی پزشکان اعطاء می شود که برابر با مدرک دکتری می باشد.
به طور کلی مقاطع آموزش عالی کشور ترکیه را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:
۱- On Lisans Diplomasi دو تا سه‌ سال‌ تحصیل‌ بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌
۲- lisans Diplomasi چهار سال‌ تحصیل‌ که‌ شامل‌ حداقل‌ ۱۴۷ واحد می‌ باشد.
۳- Yuksek Lisans Diplomasi دو سال‌ تحصیل‌ تمام‌ وقت‌. برای‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ دارا بودن‌ مدرک‌ Lisans Diplomasi الزامی‌ است‌. این‌ دوره‌ شامل‌۲ نیم‌ سال‌ تئوریک‌ و۲ نیم‌ سال‌تحقیقاتی‌ است‌.
۴- Veterner Hekimligi Yuksek Lisans Diplomasi پنج‌ سال‌ تحصیل‌ تمام‌ وقت‌ در رشته‌

دامپزشکی‌ بعد از دیپلم‌ متوسطه
۵- DOKTORA (Ph.D. سه‌ تا چهار سال‌ تحصیل‌ تمام‌ وقت‌. برای‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ دارا بودن‌ مدرک‌ Yukset Lisans Diplomasiالزامی‌ است‌. این‌ دوره‌ شامل‌ دو تا چهار نیم‌ سال‌ کلاس‌ درس‌ و حداقل‌ ۴ نیم‌ سال‌ تحقیقات‌ می‌ باشد قبل‌ از شروع‌ تحقیقات‌ دانشجو باید امتحان‌ جامع‌ را با موفقیت‌ بگذراند. نوشتن‌ رساله‌ دوره‌ دکترا و دفاع‌ موفقیت‌ امیز از تحقیقات‌ انجام‌ شده‌ شرط‌

اعط‌اء مدرک‌دکتری است‌ .


گواهینامه های آموزشی

مدرک کاردانی
مدرک کاردانی بعد از پایان موفقیت آمیز دو سال تحصیل دانشگاهی به فارغ التحصیلات اعطا می‌‌شود.
مدرک کارشناسی
مدرک کارشناسی بعد از چهار سال تحصیل دانشگاهی به فارغ التحصیلات اعطا می‌‌شود.
دندانپزشکی و دامپزشکی ۵ سال و پزشکی ۶ سال طول می‌‌کشد.دردامپزشکی مدرک فارغ التحصیلی VETERINER HEKIM DIPLOMASI است. در دندان‌پزشکی ‌مدرک‌

DIS HEKIMLIYI DIPLOMASI بعد از پایان تحصیل پنج ساله به فارغ التحصیلات اعطا می‌‌شود.
در پزشکی مدرک TIP DOKTORTUYN DIPLOMA به فارغ التحصیلات اعطا می‌‌شود.
فارغ التحصیلان داروشناسی, دامپزشکی, پزشکی و دندان‌پزشکی می‌‌توانند مستقیما به مقطع دکتری وارد شوند. صلاحیت‌‌‌ها دراین سه زمینه تحصیل معادل کارشناسی ارشد است.
درمهندسی مدرک MUHENDISLIK DIPLOMASI بعدازتحصیلات۴ساله بوسیله دانشگاه‌ها یا مؤسسات عالی فن‌آوری به فارغ التحصیلات اعطا می‌‌شود.
مدرک کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد دو سال با حق انتخاب در نوع پایان نامه یا بدون آن. مدرک تخصصی پس از تحصیل دو ساله بعد از کارشناسی اعطا می گردد.
مدرک دکتری
داوطلبان باید مدرک YUKSEK LISONS DIPLOMASI را داشته و در امتحان شرکت کنند.
بعد از تحصیل ۲ ساله تکمیل پایان نامه دکترا (۴ ساله) مدرک دکتری به فارغ التحصیلات اعطا می‌‌شود.گفتنی است که مدرک تخصصی در پزشکی معادل مدرک دکتراست.
ارزشیابی‌ مدارک تحصیلی‌
۱- مدارک‌ On Lisans Diplomasi دو سال‌ تحصیل‌ و کلیه‌ مدارک‌ و تحصیلات‌ نیمه‌ تمام‌ دانشگاهی‌ (اکادمیک‌) ۲ یا۳‌ سال‌ تحصیل‌ در صورت‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ به‌ عنوان‌ کاردانی‌ ارزشیابی‌ می‌ شود.
۲- مدارک‌( Lisans Diplomasi (Bachelor) بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌ به‌ عنوان‌ کارشناسی‌ ارزشیابی‌ می‌ شود.
۳- مدارک‌ Yuksek Lisans Diplomasi (Master) از دانشگاههای‌ گروه‌ یک‌ با شرط‌ دارا بودن‌ مدرک‌ کارشناسی‌ به‌ عنوان‌ کارشناسی‌ ارشد ارزشیابی‌ می‌ شود.
تبصره‌ ۱: مدارک‌ موضوع‌ بند ۳ از مراکز اموزش‌ عالی‌ که‌ نامشان‌ در فهرست‌ دانشگاههای‌ گروه‌ یک‌ اورده‌ نشده‌ است‌ با دارا بودن‌ معدل‌ ۳ از ۴ به‌ همراه‌ ارائه‌ یک‌ مقاله‌ علمی‌ از رساله‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد در نشریات‌ بین‌ المللی‌ به‌ عنوان‌ کارشناسی‌ ارشد ارزشیابی‌ می‌ شود.
۴- مدارک‌ Veterner Hekimligi Yuksek Lisans Diplomasi پنج‌ سال‌ تحصیل‌ پیوسته‌ بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌، به‌ عنوان‌ کارشناسی‌ ارشد در دامپزشکی‌ ارزشیابی‌ می‌ شود.
۵- مدارک‌ DOKTORA (Ph.D.) از دانشگاههای‌ گروه‌ یک‌ با شرط‌ دارا بودن‌ مدرک‌ کارشناسی‌ ارشد به‌ عنوان‌ دکترا ارزشیابی‌ می‌ شود.
تبصره‌ ۲: مدارک‌ موضوع‌ بند ۵ از مراکز اموزش‌ عالی‌ که‌ نامشان‌ در فهرست‌ دانشگاههای‌ گروه‌ یک‌ اورده‌ نشده‌ است‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ معدل‌۳ از ۴ همراه‌ با ارایه‌ یک‌ مقاله‌ علمی‌ از رساله‌ دوره‌ دکتری در نشریات‌ بین‌ المللی‌ غیر محلی‌ (غیر از ایران‌ و کشور محل‌ تحصیل‌) به‌ عنوان‌ دکتری ارزشیابی‌ می‌ شود.
۶- کلیه‌ مدارک‌ دانشگاهی‌ که‌ بصورت‌ مکاتبه‌ای‌، ترددی‌ و غیرحضوری‌ اخذ شود غیر قابل‌ ارزشیابی‌ می‌ باشد.

تماس با ما

بخش املاک    : 05392477858

بخش  تحصیلی  : 05364675307

بخش بازرگانی   : 05319596123

بخش ترجمه      : 05316958794

کانال رسمی تلگرام : @shayaninternational

نشانی ما : استانبول ، بیلیک دوزو محله

شجمهوریتخیابان ناظم حیکمت ساختمان

آلتین تاش اوکوتان پارک پلاک ٨۹ طبقه ۱۱

واحد ۶۷

ارتباط با ما

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı

altın taş Okutan park binası  no :  89 

 kat 11  daire 67 Beylikdüzü istanbul

call.+90 5392477858

call.+90 5364675309

info@shayaninternational.com

شرکت شایان

شرکت  خدمات مهاجرتی شایان با مجوز رسمی و مدیریت توانمند که خود مترجم رسمی دادگستری و چندین محضر در استانبول است در نظر دارد که با دادن مشاوره های حقوقی در امر تجارت و انجام امور اقامتی و مهاجرتی و نیز خرید ملک و کارشناسی ملک شما از ادارات مربوطه شما را همراهی کرده  و در تمامی مراحل قانونی توسط مترجمان رسمی و وکلای حقوقی تا تحقق بخشیدن هدف شما عزیزان به صورت مرحله به مرحله در کنار شما دوستان باشد.

هر روز با اخبار و اطلاعات مفید ترکیه با ما در کانال تلگرام همراه باشید