سوالات متداول در مورد آنتالیا آلانیا کمر بلک | شرکت شایان

1- آنتالیا کجاست؟

آنتالیا در جنوب غرب کشور ترکیه واقع شده و پایتخت توریستی این کشور میباشد.

2-کمر و یا بلک همون آنتالیا هستند؟؟

خیر ، ناحیه توریستی کمر در 40 کیلومتری  غربآنتالیاوناحیهتوریستی بلکدر 40 کیلومتری شرقآنتالیا واقعمیباشند.ولیدرکلجزواستانآنتالیامحسوب میشوند و از مراکز گردشگری کشور ترکیه محسوب میشن.

3-سیده و آلانیا کجاست؟؟

بلک ،سریک، سیده، ماناوگات و آلانیا به ترتیب با فاصله های مشخص در شرق آنتالیا قرار گرفتن و همگی جزو استان آنتالیا میباشند.

4-بهترین منطقه آنتالیا کدام است؟

جواب این سوال کاملا سلیقه ایبودهوبستهبهنوعهدفخریدارمیتواندهرمنطقه درنوع خودبهترینباشه..ولیدرکلمنطقهکنیالتیولارا بهخاطرنزدیکیبه مرکزشهروپاساژهاوبازارها،جزومناطقخوبوپرطرفدارآنتالیادربینمسافرانهست.

5-هتل های 3 و 4 ستاره در آنتالیا با کیفیت هستند؟؟

هتل های 3 ستاره بیشترشون بیزنسی هستند یعنی برای اشخاصی که صرفا برای کارتشریفمیارنوبیشترزمانخودرابیرونازهتلمیگذرونناستفادهمیشهوهتل‌های 4 ستارهآنتالیا،ممکناسترستوران 24 ساعته،ساحلاختصاصیوبالکناختصاصی نداشته باشند. اما قیمت مناسب تری داشته باشند.

بعضی از این هتلهای سه ستاره در منطقه  örnekköyدرguzelobaلارا هستند و با توجه به نزدیک بودن به ساحل لارا و قیمت پایین مسافرین زیادی رو جذب میکنند ولی هیچ کدوم از استانداردهای لازم رو ندارند بیشترین شکایت مسافرین از هتلهای این منطقه هست .

 

6-از طریق سایت های رزو هتل مثل بوکینگ هتل رزرو کنیم بهتره یا از طریق آژانسهای هواپیمایی؟؟

مطمئنن برای بعضی از شهر ها ی دنیا سایت بوکینگ قیمت های خوبی پیشنهاد میده ولی برای  مقصدیمثلآنتالیاکهدفاترهواپیماییایرانسهمیهچشم گیری رو هتل ها و پروازهاش دارن ، قیمت ها رقابتی بوده و در نهایت مبلغ تور این دفاتر  بهصرفهترخواهدبود.

7-فرودگاه اسپارتا کجاست و چرا پروازهای ایرانی فقط به این فرودگاه پرواز میکنند؟

فرودگاه کوچک اسپارتا که فاقد استاندارد های بین المللی است در فاصله 130 کیلومتری آنتالیا میباشد.به دلیل ممنوعیت پروازهای ایرانی به کلیه فرودگاه های استان آنتالیا ، فرودگاه اسپارتا (سلیمان دمیرال ) در استان اسپارتا میزبان پرواز های ایرانی ست.

8-سرویس آل و یو آل یعنی چی و چه فرقی با هم دارن ؟

سیستم سرویس دهی تو بیشتر  هتلهای آنتالیا به صورت ALL INCLUSIVE  ، (در اینجا به معنای: صبحانه ، ناهار ، شام ، عصرانه ، نوشیدنی های سرد و گرم و... از ساعت 10 صبح تا 12 شب )،که این نوع سرویس دهی در هتل های مختلف و با توجه به قیمت هتل از هر نظر متغیر  هستش . ودرواقعسیستم ULTRA ALL INCLISIVE  بر اساس همین رقابت هتل ها به وجود اومده  کهفرقش باسیستماولتنهابهواسطهبیشتربودنساعاتکاررستورانهاوکافیشاپهاو... هستش.

 

اینم بدونین که سرویس  ALL INCLUSIVE   و یا ULTRA ALL INCLISIVE  به این معنا نیست که کلیه خدمات و امکاتات هتل رایگانه . طبیعیه  کهیکسریخدماتهتلهامثل ماساژ،تلفنو... رایگاننیست .بهترینراهبرایآگاهیازنوعخدماتوساعاتارائهآنهامطالعهبرگهخدماتهتلهستش کهاینبرگهرامیتونینازتورلیدرخودبخواین ویا اینکهمستقیماازرسپشنهتلبگیرین . درواقع خاطر بزرگ بودن اکثر هتل های آنتالیا وهم چنین گستردگی امکانات داخلی و خارجی هتل ، این برگه آشنایی شما با هتل را راحت تر می کنه.

9-آیا پروازهای ترک مستقیما به فرودگاه آنتالیا میره؟ 

هم آره و هم نه ....آره از این جهت که شما وقتی فرودگاه امام خمینی سوار هواپیما میشن ، تو فرود گاه آنتالیا از همون هواپیما پیاده میشین و نه هم به این دلیل که شما در طول پرواز در یک شهر میانی مثل آدانا  حدود 30 الی 45 دقیقهتوقفمیکنینوبعددوبارههواپیمابهسمتآنتالیاپروازمیکنه.. دقتداشتهباشینکهمسافرهادرطولاینمدتازهواپیماپیاده نمیشن .

اگر به کارت پرواز هم دقت کنین ، متوجه میشین که اسم شهر مقصد هیچ موقع آنتالیا نیست.

10-تو عید هوای آنتالیا خیلی سرده ؟

تو شب ها هوا سرد هستش ..البته سرده بهاری ...مثل کیش خودمون ولی این سرما تو روز ها از بین میره و به صورت معتدل در میاد.البته آب دریا سرد هستش و اینکه تو آب دریا بتونین برین یا نه بستگی به خودتون داره .چون تو روزای آفتابی همیشه یه سری مسافرا تنی به آب میزنن .. احتمال ریزش بارون و وزش باد هم تو ایام نوروز تو آنتالیا هست که البته خیلی کم اتفاق میفته.

11-غذاهای هتل ها با کیفیت هست و تنوع داره ؟؟ غذاهای رژیمی چطور؟؟

یکی از آفرین هایی که به هتل های آنتالیا باید گفت به خاطر سر آشپزهای حرفه ایشون هستش که با وجود این همه سلیقه مختلف ، طوری غذا آماده میکنن که باب میل همه مسافران هستش .البته این مورد تو هتل های 3 و 4 ستاره  ویا 5 ستارههایبی کیفیت اصلا دیده نمیشه .

انواع غذاها با طبخ های مختلف و نزدیک به ذائقه ایرانی ، غذاهای کم چرب و کم نمک ، غذاهای مخصوص کودکان و .. همیشه تو رستوران هتل های 5 ستاره خوب موجوده.

دسرها و شیرینی جات ترکیه بسیار متنوع و لذیذ هستند که در بیشتر هتلها سرو میشوند ،  انواعحلواوباقلوا جزوشیرینیجاتسنتیترکیههستندکهطرفدارانزیادیدارند.

12-انتخاب هتل در آنتالیا چند درصد تو کیفیت سفر اهمیت داره ؟

اگه بهتون بگم صد در صد، دروغ نگفتم . به صورت کلی  مسافرهاییکهازهمهجایدنیابهآنتالیاسفرمیکنن،بیشترزمانشون رو تو هتل میگذرونن  ودرواقعآنتالیابههتلهاشمعروفه ..اینکهتوآنتالیاچندهزارهتلواقامتگاهتفریحیوجوددارههمخوبهوهمبد ...خوبازاینجهتکهدستتونروانتخابهتلبازهوبدازاینجهتکهچونمعیارواستانداردخاصیبرایستارهدادنبههتلها وجود نداره ، یهو میبینین دو تا هتل که هر دو 5 ستاره هستن زمین تا آسمون با هم فرق دارن ..و مسافر از همه جا بی خبر هم رو حساب اعتماد و به خیال  5 ستارهبودنهتلمیرهآنتالیاووقتیهتلومیبینهباورشنمیشهکهاینهتل 5 ستارهباشه ... پسرفقاتصورنکنینهرتوریارزون تر بود چون هتلش 5 ستاره هست حتما تور خوبی باید باشه...حتما قبل از انتخاب هتل تحقیق کنین ...تو آنتالیا در یه زمان مشخص  همزمان، هتل 5 ستاره 20 دلاریوهتل 5 ستاره 250 دلاریهموجودداره ....هردو 5 ستارههستنامااینکجاوآنکجا ....

13-دلار ببریم یا یورو ؟؟ 

یورو بهتر هستش  نرخ ارز در ترکیه رو می تونید از دویز مشاهده کنید ارز رو هم تو صرافی که ترکا بهش دویز dövizمیگن تبدیل کنین ولی میتونید توی بانک هم تبدیل کنید مثل زراعت بانک  کهنرخش بهتر از دویز هست اگه تو هتل تبدیل کنین شک نکنین ضرر میکنین. 

14-میشه آنتالیا خرید کرد؟

بله مراکز خرید زیادی در آنتالیا وجود دارد که باب سلیقه تمام افراد چه اونهائی که دنبال برند و مارک هستند و چه اونهائی که فقط از محصولات ترک با کیفیت بالا استفاده میکنند ، موجود میباشد.

...قیمت های ارزون ، اجناس باکیفیت رو میتونید در بازارهای آنتالیا و شاپینگ سنترهای بزرگ پیدا کنید .

مراکز خرید : 

- تراسیتی 

- مارک آنتالیا 

- میگروس 5 

- دپو

- اوزدلیک

- شیمال 

- لائورا 

و بازارهای واقع در جمهوریت و ایشیک لار

 

15-هزینه پزشکی چقدره ؟؟

ایشالله که هیچ مشکلی پیش نمیاد ولی خدایی نکرده اگه اتفاقی افتاد تا حد ممکن سعی کنین از خدمات پزشگی هتل استفاده نکنین چرا که خیلی بی انصاف هستن ...بهتره که از هتل بخواین اورژانس خبر کنه و بیمارو به بیمارستان برسونین .فراموش نشه کلیه مدارک بیمار و اسناد  پرداختیهمراهبامهررو از بیمارستانبگیرینتابتونینتوایرانبهشرکتبیمهمربوطه ارائه بدین و طبق ضوابط بیمه  ایمبلغتونبهتونپسدادهبشه.

اگه هم بیمار بستری بشه ، بیمارستان با بیمه داخل ایران تماس میگیره و بیمه مربوطه هزینه هارو پوشش میده..البته با مطالعه توضیحات شرکت بیمه شما به بهترین نحو ممکن در جریان مقررات قرار خواهید گرفت.

16-تاکسی تو آنتالیا گرونه ؟؟

تقریبا نه زیاد نه کم ..تو آنتالیا تاکسی ها از تاکسی متر استفاده میکنن ولی امکان توافق وجود داره و میتونین برای مسیرتون یه مبلغی رو به تاکسی پیشنهاد بدین و به قول معروف چونه بزنین.اینم بگم که مینی بوس که بهش دلموش میگن و اتوبوس ، در همه جای شهر آنتالیا وجود داره.

17-تلفن های ایرانمونو روشن کنیم یا سیم کارت بخریم ؟؟

اگه با تلفن زیاد کار دارین یه سیم کارت بخرین و برای شارژ و یا به قول ترکها برای خرید کنتور از تعرفه های موجود استفاده کنین تا براتون به صرفه باشه ...مثلا اگه شما برین 30 لیر کنتور بخرین 3 یا 4 دقیقه با ایران صحبت کنین تموم میشه ولی اگه برین یه تعرفه 20 لیری بخرین  میتونینحدود 1 ساعتباایران صحبتکنین.  برایصحبتباایرانمیتونیدازتعرفهAloDünyaاستفاده کنید. حتما سیم کارت رو ازدفترهای اصلی ترک سل بخرید . قیمت سیم کارت و خط ترک سل حدود ۶۵ لیر ترکیه هست ، یادتون باشه پاسپورتتون رو ببرید و سند سیم کارت رو هم بگیرید . 

18-میتونیم با خودمون قرص ببریم ؟؟

بله ..ترجیحا با نسخه ..ولی تو آنتالیا هم در سراسر شهر ، داروخانه ها وجود دارن که به راحتی مییتونین ازشون دارو تهیه کنین ... به داروخانه تو ترکیه اجزانه میگن .

تماس با ما

بخش املاک    : 05392477858

بخش  تحصیلی  : 05364675307

بخش بازرگانی   : 05319596123

بخش ترجمه      : 05316958794

کانال رسمی تلگرام : @shayaninternational

نشانی ما : استانبول ، بیلیک دوزو محله

شجمهوریتخیابان ناظم حیکمت ساختمان

آلتین تاش اوکوتان پارک پلاک ٨۹ طبقه ۱۱

واحد ۶۷

ارتباط با ما

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı

altın taş Okutan park binası  no :  89 

 kat 11  daire 67 Beylikdüzü istanbul

call.+90 5392477858

call.+90 5364675309

info@shayaninternational.com

شرکت شایان

شرکت  خدمات مهاجرتی شایان با مجوز رسمی و مدیریت توانمند که خود مترجم رسمی دادگستری و چندین محضر در استانبول است در نظر دارد که با دادن مشاوره های حقوقی در امر تجارت و انجام امور اقامتی و مهاجرتی و نیز خرید ملک و کارشناسی ملک شما از ادارات مربوطه شما را همراهی کرده  و در تمامی مراحل قانونی توسط مترجمان رسمی و وکلای حقوقی تا تحقق بخشیدن هدف شما عزیزان به صورت مرحله به مرحله در کنار شما دوستان باشد.

هر روز با اخبار و اطلاعات مفید ترکیه با ما در کانال تلگرام همراه باشید