فرودگاه های ترکیه

فهرست شهرهای ترکیه

ایکائو

یاتا

نام فرودگاه

مختصات

İncirlik / آدانا

LTAG

 

پایگاه هوایی اینسرلایک

۳۷°۰۰′۰۷″ شمالی ۰۳۵°۲۵′۳۳″ شرقی

Kocaeli

LTBQ

KCO

ایستگاه هوایی نیروی دریایی سنگیز توپل

۴۰°۴۴′۰۶.۱۰″ شمالی ۰۳۰°۰۵′۰۰.۰۱″شرقی

MILITARY AIRPORTS

Sinop

LTCM

SIC

فرودگاه سینوپ

۴۲°۰۰′۵۷″ شمالی ۳۵°۰۳′۵۹″ شرقی

آدانا

LTAF

ADA

فرودگاه آدانا

۳۶°۵۸′۵۵″ شمالی ۰۳۵°۱۶′۴۹″ شرقی

آدیامان

LTCP

ADF

فرودگاه آدیامان

۳۷°۴۳′۵۴″ شمالی ۰۳۸°۲۸′۰۸″ شرقی

آغری

LTCO

AJI

فرودگاه آغری

۳۹°۳۹′۱۶″ شمالی ۰۴۳°۰۱′۳۸″ شرقی

آماسیه

LTAP

MZH

فرودگاه اماسیا مرزیفون

۴۰°۴۹′۴۵″ شمالی ۰۳۵°۳۱′۱۹″ شرقی

آنتالیا

LTGP

GZP

فرودگاه گازیپاسا

۳۶.۲۹۹۳°شمالی ۳۲.۳۰۱۴°شرقی

آنتالیا

LTAI

AYT

فرودگاه آنتالیا

۳۶°۵۴′۰۱″ شمالی ۰۳۰°۴۷′۳۴″ شرقی

آنکارا

LTAE

 

پایگاه هوایی اکینچی

۴۰°۰۴′۴۴″ شمالی ۰۳۲°۳۳′۵۶″ شرقی

آنکارا

LTAD

 

پایگاه هوایی اتیمسگوت

۳۹°۵۶′۵۹.۳۹″ شمالی ۰۳۲°۴۱′۱۹.۰۴″شرقی

آنکارا

LTAC

ESB

فرودگاه بینالمللی اسنبوغا

۴۰°۰۷′۴۱″ شمالی ۰۳۲°۵۹′۴۲″ شرقی

آنکارا

LTAB

 

پایگاه هوایی ارتشی گورسینلیک آنکارا

۳۹°۵۶′۰۵.۸۲″ شمالی ۳۲°۴۴′۲۶.۷۹″ شرقی

ارزروم

LTCE

ERZ

فرودگاه ارزروم

۳۹°۵۷′۱۹″ شمالی ۴۱°۱۰′۰۹″ شرقی

ارزنجان

LTCD

ERC

فرودگاه ارزنجان

۳۹°۴۲′۳۶″ شمالی ۰۳۹°۳۱′۳۷″ شرقی

ازمیر

LTBL

IGL

پایگاه هوایی چیگلی

۳۸°۳۰′۴۶″ شمالی ۰۲۷°۰۰′۳۶″ شرقی

ازمیر

LTBK

 

پایگاه هوایی گازیمیر

۳۸°۱۹′۰۸.۷۸″ شمالی ۲۷°۰۹′۳۳.۶۷″ شرقی

ازمیر

LTBJ

ADB

فرودگاه عدنان مندرس ازمیر

۳۸°۱۷′۲۱″ شمالی ۰۲۷°۰۹′۱۸″ شرقی

استانبول

LTFJ

SAW

فرودگاه بینالمللی صبیحه گوکچن

۴۰°۵۳′۵۴″ شمالی ۰۲۹°۱۸′۳۳″ شرقی

استانبول

LTBX

 

پایگاه هوایی ارتشی استانبول سماندیرا

۴۰°۵۹′۳۴″ شمالی ۰۲۹°۱۲′۵۶″ شرقی

استانبول

LTBW

 

استانبول

۴۱°۰۶′۱۶.۲″ شمالی ۲۸°۳۳′۰۰″ شرقی

استانبول

LTBA

IST

فرودگاه بینالمللی آتاترک

۴۰°۵۸′۳۴″ شمالی ۰۲۸°۴۸′۵۱″ شرقی

اسپارتا

LTFC

ISE

فرودگاه اسپارتا سلیمان دمیرل

۳۷°۵۱′۵۴″ شمالی ۳۰°۲۲′۵۵″ شرقی

اسکیشهر

LTBY

AOE

فرودگاه آنادولو

۳۹°۴۸′۳۶″ شمالی ۳۰°۳۱′۱۰″ شرقی

اسکیشهر

LTBI

ESK

Eskişehir Air Base

۳۹°۴۷′۰۲″ شمالی ۰۳۰°۳۴′۵۵″ شرقی

افیون قرهحصار

LTAH

AFY

فرودگاه افیون قرهحصار

۳۸°۴۳′۳۵″ شمالی ۳۰°۳۶′۰۴″ شرقی

الازیغ

LTCA

EZS

فرودگاه الازیغ

۳۸°۳۶′۲۴″ شمالی ۰۳۹°۱۷′۲۹″ شرقی

انتاکیه

LTAK

HTY

فرودگاه هاتای

۳۶°۲۱′۴۶″ شمالی ۳۶°۱۶′۵۶″ شرقی

باتمان

LTCJ

BAL

فرودگاه باتمان

۳۷°۵۵′۵۶″ شمالی ۴۱°۰۶′۵۹″ شرقی

بالیکسیر

LTFD

EDO

فرودگاه ادرمیت کورفز (Balıkesir Körfez Airport)

۳۹°۳۳′۱۶″ شمالی ۰۲۷°۰۰′۴۹″ شرقی

بالیکسیر

LTBF

BZI

Balıkesir Air Base

۳۹°۳۷′۰۹″ شمالی ۰۲۷°۵۵′۳۳″ شرقی

بالیکسیر

LTBF

BZI

فرودگاه بالیکسیر

۳۹°۳۷′۰۹″ شمالی ۰۲۷°۵۵′۳۳″ شرقی

باندیرما

LTBG

BDM

Bandırma Air Base

۴۰°۱۹′۰۴″ شمالی ۰۲۷°۵۸′۳۹″ شرقی

بودروم

LTFE

BJV

فرودگاه میلاس-بودروم

۳۷°۱۵′۰۲″ شمالی ۲۷°۳۹′۵۱″ شرقی

بورسا

LTBR

YEI

فرودگاه ینیشهر

۴۰°۱۵′۱۸″ شمالی ۰۲۹°۳۳′۴۵″ شرقی

ترابزون

LTCG

TZX

فرودگاه ترابزون

۴۰.۹۹۵۱°شمالی ۳۹.۷۸۹۷°شرقی

توقات

LTAW

TJK

فرودگاه توقات

۴۰°۱۸′۴۲″ شمالی ۳۶°۲۲′۲۵″ شرقی

تکیرداغ

LTBU

TEQ

فرودگاه تکیرداغ چورلو

۴۱°۸′۱۸″ شمالی ۲۷°۵۵′۹″ شرقی

دالامان

LTBS

DLM

فرودگاه دالامان

۳۶°۴۲′۵۳″ شمالی ۲۸°۴۷′۳۴″ شرقی

دنیزلی

LTAY

DNZ

فرودگاه دنیزلی کاردیک

۳۷°۴۷′۰۸″ شمالی ۰۲۹°۴۲′۰۴″ شرقی

دیاربکر

LTCC

DIY

فرودگاه دیاربکر

۳۷°۵۳′۳۸″ شمالی ۰۴۰°۱۲′۰۳″ شرقی

دیاربکر

LTCC

DIY

فرودگاه دیاربکر

۳۷°۵۳′۳۸″ شمالی ۰۴۰°۱۲′۰۳″ شرقی

زونگولداک

LTAS

ONQ

فرودگاه زونگولداک

۴۱.۵۰۶۴۰°شمالی ۳۲.۰۸۸۶۰°شرقی

سامسون

LTFH

SZF

فرودگاه چهارشنبه سامسون

۴۱°۱۵′۵۶″ شمالی ۳۶°۳۲′۵۵″ شرقی

سعرد

LTCL

SXZ

فرودگاه سیرت

۳۷°۵۸′۰″ شمالی ۴۱°۵۰′۰″ شرقی

سیواس

LTAR

VAS

فرودگاه سیواس

۳۹°۴۶′۰″ شمالی ۳۷°۱′۰″ شرقی

شانلیاورفه

LTCH

SFQ

فرودگاه شانلیاورفه

۳۷°۰۵′۳۹″ شمالی ۰۳۸°۵۰′۴۹″ شرقی

عشاق

LTBO

USQ

فرودگاه اوساک

۳۸.۶۷۹۶°شمالی ۲۹.۴۸۱۶°شرقی

غازی عینتاب

LTAJ

GZT

Gaziantep Oğuzeli Airport

۳۶°۵۶′۵۲″ شمالی ۳۷°۲۸′۴۴″ شرقی

قارص

LTCF

KSY

فرودگاه قارص

۴۰°۳۳′۴۴.۰۰″ شمالی ۴۳°۶′۵۴.۰۱″ شرقی

قسطمونی

LTAL

KFS

Kastamonu Airport

۴۱.۳۱۳۸۶۸۸°شمالی ۳۳.۷۹۴۹۱۰۹°شرقی

قهرمانمرعش

LTCN

KCM

فرودگاه قهرمانمرعش

۳۷°۳۲′۲۰″ شمالی ۰۳۶°۵۷′۱۲″ شرقی

قونیه

LTAN

KYA

فرودگاه قونیه

۳۷°۵۸′۴۴.۴۰″ شمالی ۰۳۲°۳۳′۴۲.۷۰″شرقی

قونیه

LTAN

KYA

فرودگاه قونیه

۳۷°۵۸′۴۴.۴۰″ شمالی ۰۳۲°۳۳′۴۲.۷۰″شرقی

قیصریه (شهر)

LTAU

ASR

فرودگاه بینالمللی ارکیلت

۳۸°۴۶′۱۳″ شمالی ۰۳۵°۲۹′۴۳″ شرقی

قیصریه (شهر)

LTAU

ASR

فرودگاه بینالمللی ارکیلت

۳۸°۴۶′۱۳″ شمالی ۰۳۵°۲۹′۴۳″ شرقی

ماردین

LTCR

MQM

فرودگاه ماردین

۳۷°۱۳′۵۸″ شمالی ۴۰°۳۸′۲۶″ شرقی

مرزیفون

LTAP

MZH

فرودگاه اماسیا مرزیفون

۴۰°۴۹′۴۵″ شمالی ۰۳۵°۳۱′۱۹″ شرقی

ملطیه

LTAT

MLX

فرودگاه ارهاچ ملطیه

۳۸°۲۶′۰۷″ شمالی ۰۳۸°۰۵′۲۷″ شرقی

ملطیه

LTAT

MLX

فرودگاه ملطیه

۳۸°۲۶′۰۷″ شمالی ۰۳۸°۰۵′۲۷″ شرقی

موش (شهر)

LTCK

MSR

فرودگاه موش

۳۸°۴۴′۴۱″ شمالی ۴۱°۳۹′۱۴″ شرقی

نوشهر (ترکیه)

LTAZ

NAV

فرودگاه نوشهیر کاپادوکیه

۳۸°۴۶′۰۸″ شمالی ۳۴°۳۱′۳۵″ شرقی

وان (ترکیه)

LTCI

VAN

فرودگاه ون فریت ملن

۳۸°۲۸′۰۶″ شمالی ۴۳°۱۹′۵۶″ شرقی

چاناققلعه

LTBH

CKZ

فرودگاه ساناککاله

۴۰°۰۸′۱۵.۸۰″ شمالی ۰۲۶°۲۵′۳۶.۴۰″شرقی

 

 

 

 

تماس با ما

بخش املاک    : 05392477858

بخش  تحصیلی  : 05364675307

بخش بازرگانی   : 05319596123

بخش ترجمه      : 05316958794

کانال رسمی تلگرام : @shayaninternational

نشانی ما : استانبول ، بیلیک دوزو محله

شجمهوریتخیابان ناظم حیکمت ساختمان

آلتین تاش اوکوتان پارک پلاک ٨۹ طبقه ۱۱

واحد ۶۷

ارتباط با ما

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı

altın taş Okutan park binası  no :  89 

 kat 11  daire 67 Beylikdüzü istanbul

call.+90 5392477858

call.+90 5364675309

info@shayaninternational.com

شرکت شایان

شرکت  خدمات مهاجرتی شایان با مجوز رسمی و مدیریت توانمند که خود مترجم رسمی دادگستری و چندین محضر در استانبول است در نظر دارد که با دادن مشاوره های حقوقی در امر تجارت و انجام امور اقامتی و مهاجرتی و نیز خرید ملک و کارشناسی ملک شما از ادارات مربوطه شما را همراهی کرده  و در تمامی مراحل قانونی توسط مترجمان رسمی و وکلای حقوقی تا تحقق بخشیدن هدف شما عزیزان به صورت مرحله به مرحله در کنار شما دوستان باشد.

هر روز با اخبار و اطلاعات مفید ترکیه با ما در کانال تلگرام همراه باشید